Mantry

Mantry pocházejí z indické filozofie a jsou to jednoduché slabiky, které pozitivně ovlivňují naše energetická centra, tzv. čakry. Obvykle se vícekrát opakují pro zesílení účinku. V našich krajích se pod pojmem mantry setkáte i se slovy či větami, které se v Indii nazývají sútry.

 

Základní slabiky se označují jako tzv. bija mantry. Příslušnost bija manter k čakrám viz tabuka.

 

Čakra Mantra
1.čakra LAM
2.čakra VAM
3. čakra RAM
4. čakra JAM
5. čakra HAM
6. čakra KŠAM
7.čakra ÓM

 

Na internetu se dají najít různé verze těchto tabulek (liší se hlavně v části 6.čakry). Předávám verzi, kterou jsem se naučil od svých učitelů.